Birbirine hiper güçlü ağlarla bağlanmış bir dünyada yerel ötesi bir dayanışma kurmayı hedefleyen Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçılar arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımından doğan çalışmaların sergisi.

Yerel Ötesi İş Birlikleri nedir?

Dünyamız hiper güçlü bağlarla birbirine bağlandıkça çok sayıda gerçek ve sanal mekânda eşzamanlı olarak bulunmak ya da bunların arasında seyahat etmek mümkün hâle geldi. Bunun sonucunda giderek artan bir hızla kendimizi birden fazla yer ya da kültürle özdeşleştirmeye başladık. Küreselleşmenin bu sosyal ve kültürel boyutu, genellikle belli bir yerde düzenlenen etkinliklerin, o yere özgü koşulların ve niteliklerin büyük bir hızla başka bir yeri etkilemesi ve o yerle bağlantı kurulmasını sağlaması anlamında ‘yerel ötesilik’ şeklinde tanımlanıyor.

Bu sergi ve bünyesindeki eserler, yerel ötesi topluluklarımızla ve onların kendileri arasındaki mesafeleri ve farklılıkları dikkate alarak nasıl örgütlenebileceğimizi ele alıyor. Sergi, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıların, Türkiye’de ATÖLYE, Yunanistan’da BIOS ve Sırbistan’da Nova Iskra yaratıcı platformlarının ev sahipliği yaptığı sanat ve teknoloji rezidans programları sırasında yarattıkları çalışmalardan bir seçkiye yer veriyor. Bu sanat eserleri çoğul kimliklerimizi ve onların yaratıcı dışavurumlarını nasıl kucaklayabileceğimiz, daha fazla iş birliği ve empati kurmak için oluşan yeni bağlantıları nasıl kullanabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz sorularını yöneltiyor.

Kendileri de yerel ötesi olan Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan küratör ekibimizin sergilenmek üzere seçtiği eserler, sanal gerçeklikten üç boyutlu baskıya, probiyotik fermantasyondan etnografik dokümantasyona çok farklı araçlardan ve teknolojilerden yararlanarak yaratıldı. Sanatçılar, zaman ve mekândan koparılmış insanların, kültürlerin ve fikirlerin karşı karşıya oldukları güçlükleri görselleştirerek bu güçlüklerin hızla değişen bir dünyada yerel-ötesi dayanışma ve bilgi alışverişi için nasıl yeniden değerlendirileceğini ve oluşturulacağını inceliyor.

Simdi ve burada, geçmişte ve orada, Türkiye’de Hasankeyf’in sular altında kalması ve insanların yerlerinden edilmeleri ile Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yaşayanların evlerinden tahliye edilerek yerlerinden edilmeleri arasındaki geçişkenliklere uzanan sanatçılar, bu proje vesilesiyle küreselleşmenin belli yerel topluluklar üzerindeki etkilerini inceliyorlar. Daha da önemlisi, bazı yerel kaygıların sınırlar ve kültürler ötesi izdüşümlerini, yansımalarını ve bağlantılarını ortaya çıkarmayı hedefliyorlar.

Londra Sergisi

Eserler, Finsbury Park’ın ortasında bulunan Furtherfield Gallery’de sergilenecek. Furtherfield Gallery, haftada aşağı yukarı 55.000 kişi tarafından ziyaret edilen bu kent parkının tam kalbinde yer alıyor ve Londra’nın yerel olarak neredeyse 200 dilin konuşulduğu üç semtinin sınırlarının ‘süper mozaik’ olarak anılan kesişim noktasında bulunuyor. Bölge, Birleşik Krallık’ta Türkiye ve Yunanistan göçmen nüfusun en yoğun olduğu mahalle ve Birleşik Krallık’taki en kalabalık Sırp topluluğun yaşadığı Batı Londra bölgesinin hemen yanında.

Galeri Sergisi Küratörleri

Ruth Catlow, Lina Džuverović, Diana Georgiou, Huma Kabakçı

Dijital Sergi Küratörleri

Ruth Catlow and Charlotte Frost

Sergi kataloğu
Sergi fotoğraf albümü
Sergi videosu