Προβιοτικές Τελετουργίες: Φροντίδα του εδάφους - Συνάντηση με την Frankia, Ioana Man, 2019.Φωτογραφία εγκατάστασης: Julia Szalewicz

Οι πόλεις είναι πολύπλοκα οικοσυστήματα και η ανθρώπινη ύπαρξη εντός αυτών εξαρτάται από διαστρωματωμένες σχέσεις φροντίδας. Οι Προβιοτικές Τελετουργίες επιδιώκουν να καθιερώσουν νέες συνήθειες για μία ζωή στην πόλη που δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τον ανθρώπινο παράγοντα. Μεγεθυμένα μικρόβια, επαυξημένη πραγματικότητα, ένας διαδικτυακός τόπος και μία σειρά τελετουργιών καθιστούν τον ανθρώπινο παρατηρητή ισότιμο με τον βόμβο της βιόσφαιρας και αναδεικνύουν την εξάρτηση της κοινωνίας από την μικροσκοπική ζωή. Τελετουργίες και εικονογραφίες ποικίλων οργανισμών αναπτύσσουν μία διαδικασία για την βελτίωση της συνύπαρξης με τα μικρότερα στοιχεία της πόλης.

Η Ioana Man είναι multidisciplinary designer με παρελθόν στην αρχιτεκτονική, στον σχεδιασμό και στην κριτική πρακτική. Το έργο της παράγει νέες συνδέσεις μεταξύ των πεδίων της αρχιτεκτονικής, της επιστήμης και των τελετουργιών με σκοπό να σχηματίσει, να ανακαλύψει και να φανταστεί εναλλακτικές μελλοντικές καταστάσεις. Πρόσφατα έχει εστιάσει την προσοχή της σε ένα μακροπρόθεσμο έργο που σκοπεύει να φέρει αρχιτέκτονες κοντύτερα στην μικροσκοπική κλίμακα και στους επιστήμονες που την αξιοποιούν μεθοδολογικά. Έργα της έχουν εκτεθεί με τη στήριξη του Open Platform στη Wellcome Collection και στην Αρχιτεκτονική Κοινότητα Λονδίνου.

Προβιοτικές Τελετουργίες: Φροντίδα του εδάφους - Συνάντηση με την Frankia, Ioana Man, 2019.

Προβιοτικές Τελετουργίες: Φροντίδα του εδάφους - Συνάντηση με την Frankia, Ioana Man, 2019.

#probioticrituals