Пробиотички ритуали: Брига о земљи - Сусрет са Франкиом, Јоана Ман, 2019.

Градови су сложени екосистеми и људско присуство у њима зависи од слојевитих односа пажње која им се посвећује. Пробиотички ритуали (Probiotic Rituals) теже стварању нових обичаја за живот људи у граду, који обухвата много више од самих односа међу људима. Скалирани микроби, интерфејс проширене реалности, вебстранице и низ других ритуала, изједначавају људског посматрача са зујањем биосфере и показују зависност заједнице од микроскопског живота. Ритуали и слике живота међу разним врстама развијају процесе за побољшање суживота у коме се обраћа пажња и на оне ситније учеснике градског живота.

Јоана Ман (Ioana Man), је мултидисциплинарни дизајнер са архитектуром, сценографијом и критичком праксом. Њен приступ омогућава нове сусрете између областима архитектуре, науке и ритуала како би се обликовало, пронашло и редизајнирало алтернативно опредељење будућности. Тренутно је тежиште на дугорочном пројекту чији је циљ приближити архитекте микроскопској скали и научницима који је користе. Њен рад је откупљен од стране Отворене платформе у колекцији Wellcome, изложеној у Лондонском архитектонском удружењу.

Пробиотички ритуали, Јоана Ман, 2020, фотографија инсталације Џулија Залевич

Пробиотички ритуали, Јоана Ман, 2020, фотографија инсталације Џулија Залевич

#probioticrituals