fbpx
AÇIK ÇAĞRI
10 Tem

Sanat ve Teknoloji Rezidansı için Açık Çağrı

Connect for Creativity sanat ve teknoloji rezidans programı Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Sırbistan’dan sanatçıları bir araya getirerek, hem kendi toplumlarında hem de toplumlar arasında köprüler kurmayı ve empati oluşturmayı amaçlıyor. Sanatçılardan, çağdaş toplumlarda hızla değişen iş ve özel hayat koşullarının insanların umutlarını ve korkularını nasıl etkilediği, ağlarla birbirine bağlanmış bir kültürün kaynaşmayı nasıl sağlayabileceği, belirsizlik ve değişimle başa çıkmayı nasıl kolaylaştırabileceği gibi konular üzerinde düşünmeleri istenecek.

Rezidans programı Avrupa’da çok boyutlu ve dijital sanata yönelik farkındalığı artırma konusunda katalizör rolü oynayacak ve sanatçıların hem bugün hem de gelecekte uluslararası projeler üretme ve bu tür projelere ortak olma yeteneklerini güçlendirecek. Rezidans programının amaçlarından biri kültürlerarası işbirliği deneyimlerine odaklanmak.

Rezidans programı altı hafta boyunca tam zamanlı olarak Atina, Belgrad ve İstanbul’da aynı anda düzenlenecek. Katılımcı ülkelerden açık çağrıya cevap vererek başvurmuş kişiler arasından her bir şehir için dörder katılımcı seçilecek.

Sanat ve teknoloji rezidans programlarının çerçevesi bir küratör tarafından geliştirilecek. Rezidans katılımcılarından bu çerçeveye kendi özgün perspektifleri ve uygulamalarıyla yanıt vermeleri istenecek. Sanatçılar tek tek ve\veya küçük gruplar halinde çalışacaklar. Katılan sanatçılar, altı haftanın sonunda rezidans şehirlerinin her birinde yeni yarattıkları eserleri yaklaşık iki hafta boyunca sergileyecekler. Programın kapanış sergisi ise Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek.

*Birleşik Krallık’taki kapanış sergisinde yer alacak olan eserler, rezidans programı sırasında üretilen eserler arasından küratör tarafından seçilecek.

BAŞVURULAR

Aşağıda sıralanmış olan disiplinlerde çalışan ve disiplinlerarası uluslararası işbirliği projeleriyle ilgilenen deneyimli ya da gelişmekte olan sanatçılar arıyoruz: Mimarlık, Görsel Sanatlar, Gösteri Sanatları, Tasarım, Edebiyat, Müzik\Ses ve Video\Film\Yeni Medya.

Rezidans programı, teknolojiyi farklı düzeylerde kullanan sanatçıları buluşturmayı hedefliyor – sanatçıların farklı disiplinleri kapsayan uluslararası işbirliklerini gelecekte üretecekleri işlerin bir parçası olarak görmeye gerçekten istekli olduklarını göstermeleri gerekiyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Sırbistan’dan başvuru kabul ediyoruz.

12 sanatçı (her bir rezidans şehri için proje ortağı ülkelerden birer tane olmak üzere dörder katılımcı) Connect for Creativity internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen herkese açık başvuru süreci sonunda seçilecek.

REZİDANS PROGRAMI

Rezidans programı İstanbul’da ATÖLYE, Belgrad’da Nova Iskra ve Atina’da BIOS’ta gerçekleşecek.

Katılımcılardan istenenler:

 • Altı hafta boyunca tam zamanlı olarak gerçekleşecek rezidans programına eksiksiz katılma
 • Connect for Creativity projesinin kural ve şartlarına uygun hareket etme
 • Değerlendirme sürecine katılma
 • Rezidansta üretilecek çalışmaların ilerleyen dönemlerde sergilenmesi halinde rezidansa, programın geneline ve ortaklara atıfta bulunma (ortaklarla mutabık kalınarak)
 • Sunum\sohbet\çalıştay gibi en azından bir adet kamusal etkinliğe katılarak rezidansla ilgili deneyim paylaşma

Eğer rezidans programına altı hafta tam zamanlı olarak eksiksiz katılma imkânınız yoksa ve size uygun bir düzenleme talep etmenizi gerekçelendirecek makul nedenleriniz bulunuyorsa, lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin.

Katılımcılara sağlanacak imkânlar:

 • Çalışma alanı,
 • Alet ve ekipmanlar,
 • Katılımcı başına 600 Euro ödenek.

Kendi ülkesi dışındaki bir rezidansa seyahat edecek tüm katılımcılar:

 • Avrupa içinde ve Batı Balkanlar’da ekonomi sınıfı, gidiş-dönüş uluslararası seyahat bileti, ev sahibi kurum tarafından ayarlanıp ödenecek,
 • Altı haftalık konaklama, ev sahibi kurum tarafından ayarlanıp ödenecek,
 • Yaklaşık günlük 80 Euro harcırah, başarılı olan katılımcılar ile kontrat imzalama aşamasında teyit edilecek.

TAKVİM

Başvurular için son tarih: 28 Temmuz 2019, Pazar saat 24:00
Ön elemeyi geçenlerin belirlenmesi: 1 – 2 Ağustos 2019
Rezidans programının başlaması: 7 Ekim 2019
Rezidans programının bitişi: 17 Kasım 2019
Yerel sergiler: 18 – 30 Kasım 2019
Birleşik Krallık’taki kapanış sergisi: Bahar 2020 (Kesin tarih ilan edilecek.)

SEÇİLME KRİTERLERİ

Adayların,

 • En az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.
 • Proje kapsamındaki dört ülkeden birinde ikâmet ediyor olmaları gerekiyor: Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Sırbistan.
 • Rezidans programı boyunca tam zamanlı olarak projeye katılmaları gerekiyor: 7 Ekim – 17 Kasım 2019.
 • Başvuru için İngilizce bilmeleri gerekiyor.

NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Başvuru yapacakların başvuru formunu 28 Temmuz 2019 Pazar günü, saat 24:00’a kadar doldurup göndermiş olması gerekiyor.

Başvuru formunda adaylardan istenen bilgi ve belgeler:

 • Bugüne kadarki sanatsal çalışmalarınızı anlatan kısa bir metin
 • Çalışmalarınızdan en fazla 5 örneğin yer alacağı bir portfolyo
 • Farklı disiplinleri buluşturan uluslararası işbirliği projeleriyle neden ilgilendiğinizi açıkladığınız kısa bir metin
 • Bu rezidans programının size ve proje kapsamındaki dört ülke arasında kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeye ne şekilde katkıda bulunacağını düşündüğünüzü açıkladığınız kısa bir metin
 • Çalışma yaklaşımınıza\yönteminize ilişkin kısa bir metin

DEĞERLENDİRME

Başvurular, British Council, ATÖLYE, Nova Iskra ve BIOS temsilcilerinden oluşan bir proje ekibi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında, proje ekibi Connect for Creativity küratörü için bir ön eleme listesi hazırlayacak. Daha sonra küratör rezidans programına hak kazanan 12 sanatçıyı belirleyecek.

Proje ekibi başvuruları, adayın genel yeterliliği ve başvuru formunda verdiği bilgilerin niteliğine bakarak değerlendirecek. Başvurunuzda neden farklı disiplinleri bir araya getiren uluslararası işbirlikleriyle ilgilendiğinizi ve bu programın kültürlerarası diyaloğa ne şekilde katkı sunacağını düşündüğünüzü net bir şekilde anlatmanız çok önemli (Başvuru formunun 3. bölümünü inceleyin.)

Başvuruların çok yoğun olmasından dolayı elemeleri geçemeyen adaylara ayrıntılı geri bildirimde bulunma şansımız olmayacak.

Başvuru süreciyle ilgili sorularınız için lütfen [email protected] adresine yazabilirsiniz.

FİKRİ MÜLKİYET

Connect for Creativity bir yaratıcı keşif ve işbirliği deneyimi. Rezidans programı, küratör tarafından geliştirilecek olan küratöryal çerçeve etrafında şekillenecek. Katılımcılardan, rezidans programı sırasında ürettikleri işlerin yer aldığı portfolyolarını sergileyecekleri işlerinde Connect for Creativity projesine referans vermeleri istenecek.

Başvur

Tüm Haberler