fbpx
GÜNCELLEME
28 Kas

Sergi: YerelÖtesi İş Birlikleri

YerelÖtesi İş Birlikleri sergisi, Furtherfield Gallery, Londra’da açılıyor.

Dünyamız hiper güçlü bağlarla birbirine bağlandıkça çok sayıda gerçek ve sanal mekânda eşzamanlı olarak bulunmak ya da bunların arasında seyahat etmek mümkün hâle geldi. Küreselleşmenin bu sosyal ve kültürel boyutu, genellikle belli bir yerde düzenlenen etkinliklerin, o yere özgü koşulların ve niteliklerin büyük bir hızla başka bir yeri etkilemesi ve o yerle bağlantı kurulmasını sağlaması anlamında ‘yerel ötesilik’ şeklinde tanımlanıyor. Bu tanımdan yola çıkan sergi ve bünyesindeki eserler, yerel ötesi topluluklarla ve onların kendileri arasındaki mesafelerini ve farklılıklarını dikkate alarak nasıl örgütlenebileceğimizi ele alıyor.

Bu sergi ve bünyesindeki eserler, yerel ötesi topluluklarımızla ve onların kendileri arasındaki mesafeleri ve farklılıkları dikkate alarak nasıl örgütlenebileceğimizi ele alıyor. Sergi, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçılar; Theo Prodromidis, Ioana Man, Yağmur Uyanık, Emmy Bacharach, Tamara Kametani ve Georgios Makkas‘ın, Türkiye’de ATÖLYE, Yunanistan’da BIOS ve Sırbistan’da Nova Iskra yaratıcı platformlarının ev sahipliği yaptığı sanat ve teknoloji rezidans programları sırasında yarattıkları çalışmalardan bir seçkiye yer veriyor. Bu sanat eserleri çoğul kimliklerimizi ve onların yaratıcı dışavurumlarını nasıl kucaklayabileceğimiz, daha fazla iş birliği ve empati kurmak için oluşan yeni bağlantıları nasıl kullanabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz sorularını yöneltiyor.

Kendileri de yerel ötesi olan Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan küratör ekibimiz; Ruth Catlow, Lina Džuverović, Diana Georgiou ve Huma Kabakçı tarafından sergilenmek üzere seçilen eserler, sanal gerçeklikten üç boyutlu baskıya, probiyotik fermantasyondan etnografik dokümantasyona çok farklı araçlardan ve teknolojilerden yararlanarak yaratıldı. Sanatçılar, zaman ve mekândan koparılmış insanların, kültürlerin ve fikirlerin karşı karşıya oldukları güçlükleri görselleştirerek bu güçlüklerin hızla değişen bir dünyada yerel-ötesi dayanışma ve bilgi alışverişi için nasıl yeniden değerlendirileceğini ve oluşturulacağını inceliyor.

Tüm Haberler