fbpx
AÇIK ÇAĞRI
1 Eki

İkinci İş Birliği Geliştirme Konferansı: Yaratıcı Katalizör

Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol

5-6 Aralık 2019

Abdullah Gül Üniversitesi

Kayseri, Türkiye

Connect for Creativity projesi kapsamındaki ikinci uluslararası konferans, ‘Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nin Sümer Kampüsü’nde düzenlendi.

Konferans yaratıcılığa, kültürler arası yetkinliklere ve eğitimin geleceğini şekillendirmede yüksek eğitim kurumları ile yaratıcı endüstriler arasındaki iş birliklerinin oynayabileceği role odaklandı. Yaratıcılığın ve kültürler arası yetkinliğin, neden geleceğin en önemli on becerisi arasında gösterildiğinin tartışıldığı konferansta aynı zamanda, ‘Yüksek eğitimin yaratıcı ekonomide oynadığı rol ve sunduğu katkı nedir?’, ‘Yaratıcı endüstriler, geleceğin eğitiminin tasarımında ve geliştirilmesinde nasıl aktif bir rol oynayabilirler?’ gibi soruların cevapları arandı.

Konferans, karar vericileri, kanaat önderlerini ve Avrupa çapında uzmanları yaratıcılığın, becerilerin, iş gücünün ve kültürün geleceğini tartışmak üzere bir araya getirdi. İki gün süren etkinlikte yaratıcı ve kültür endüstrileri profesyonelleri, atölye çalışmaları, grup tartışmaları, ana konuşmalar ve paneller yoluyla bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunma ve dolayısıyla diyalog oluşturma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı buldular.

Tüm Haberler