fbpx

Yaratıcı Katalizör

Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol

5 - 6 Aralık
Kayseri

Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol

5-6 Aralık 2019

Abdullah Gül Üniversitesi

Kayseri, Türkiye

Connect for Creativity projesi kapsamındaki ikinci uluslararası konferans, ‘Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nin Sümer Kampüsü’nde düzenlendi.

Konferans yaratıcılığa, kültürler arası yetkinliklere ve eğitimin geleceğini şekillendirmede yüksek eğitim kurumları ile yaratıcı endüstriler arasındaki iş birliklerinin oynayabileceği role odaklandı. Yaratıcılığın ve kültürler arası yetkinliğin, neden geleceğin en önemli on becerisi arasında gösterildiğinin tartışıldığı konferansta aynı zamanda, ‘Yüksek eğitimin yaratıcı ekonomide oynadığı rol ve sunduğu katkı nedir?’, ‘Yaratıcı endüstriler, geleceğin eğitiminin tasarımında ve geliştirilmesinde nasıl aktif bir rol oynayabilirler?’ gibi soruların cevapları arandı.

Konferans, karar vericileri, kanaat önderlerini ve Avrupa çapında uzmanları yaratıcılığın, becerilerin, iş gücünün ve kültürün geleceğini tartışmak üzere bir araya getirdi. İki gün süren etkinlikte yaratıcı ve kültür endüstrileri profesyonelleri, atölye çalışmaları, grup tartışmaları, ana konuşmalar ve paneller yoluyla bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunma ve dolayısıyla diyalog oluşturma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı buldular.

Konuşmacılar:

Ayşesu Çelik
Ayşesu Çelik
ara studio Bio
Ayşesu Çelik
Ayşesu Çelik
ara studio

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümünde tamamladıktan sonra, Chicago’da, teknoloji girişimleriyle kullanıcı deneyimi araştırması ve tasarımı üzerine çalıştığı dijital tasarım bootcamp’i Designation’a katıldı. Mart 2016’da ATÖLYE ekibine dahil oldu. Burada, tasarım araştırmacısı, servis tasarımcısı ve öğrenme tasarımcısı olarak farklı roller üstlendi. Projelere tasarım araştırması, tasarım stratejisi, deneyim ve sistem tasarımı alanlarında destek verdi. Çeşitli sektörlerde dijital tasarım, ürün-servis sistem tasarımı, mekânsal tasarım gibi farklı ölçeklerde projeler gerçekleştirdi. Birlikte çalıştığı kurumlar arasında Vehbi Koç Vakfı, ERG, Özel Sezin Okulları, TEB, Turkcell, Garanti, Mercedes ve Zorlu bulunuyor. Araştırmacı ve tasarımcı olarak rol aldığı projelerin yanı sıra, hem özel sektör hem sosyal sektördeki değişim öncüleri için inovasyon programları tasarladı ve kolaylaştırdı. Tasarladığı uzun soluklu inovasyon programlarının yanında, geçtiğimiz 2,5 senede kurumsal firmalar, STK'lar, sosyal alanda değişim öncüleri, girişimciler ve öğrenciler için 30’dan fazla birlikte tasarım ve öğrenme deneyimi tasarladı ve kolaylaştırdı. Ekim 2018’de ortağıyla beraber ara studio’yu kurdu. ara studio’da, fayda odaklı projelerde tasarım araştırması ve stratejisini yönetmeye devam ediyor. Çeşitli inovasyon metodolojilerini kullanarak, sosyal aktörler için özelleşmiş inovasyon süreçleri ve öğrenme deneyimleri tasarlıyor.

Başak Saral
Başak Saral
Viveka
Başak Saral
Başak Saral
Viveka
Burak Asiliskender
Burak Asiliskender
Abdullah Gül Üniversitesi Bio
Burak Asiliskender
Burak Asiliskender
Abdullah Gül Üniversitesi

Burak Asiliskender, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Doçent ve Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında kurulan Argeus Mimarlık’ın ortakları arasındadır.

Mimarlıkta lisans çalışmasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde; bina bilgisi programında yüksek lisans ve mimari tasarım programında doktora çalışmalarını ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

1999-2011 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmıştır. 2011-2012 arası Mardin Artuklu Üniversitesi’ne ziyaretçi öğretim üyesi olarak destek vermiştir. Akademik kariyerine 2012 yılından itibaren Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam etmektedir. 2005-2008 yılları arası Erciyes Üniversitesi Mimarlık Kulübü Danışmanlığı görevini ve 2008-2010 arasında, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi’nin yayın koordinatörlüğünü yapmıştır. Docomomo (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement), EAHN (European Architectural Historians Network) ve TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) uluslararası üyesidir. Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme ve sanayileşme süreci, modernlik, kimlik, yer ve mekan üzerine yayınlanmış çeşitli ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri ve derleme kitabı bulunmaktadır. Mimari tasarım ve kuramı üzerine dersler vermektedir.

Cansu Ataman Bilgiç
Cansu Ataman Bilgiç
British Council Bio
Cansu Ataman Bilgiç
Cansu Ataman Bilgiç
British Council

Bilkent Üniversitesi Piyano bölümünden 2008 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisansını 2009 yılında Goldsmiths University of London’da Sanat Yönetimi ve Kültür Politikaları üzerine tamamladı. Kariyerine Londra Senfoni Orkestrası ve Science Museum’da filantropi ve kaynak geliştirme alnında başlayan Cansu Ataman Bilgiç, 2012 yılında Türkiye’ye dönerek British Council’da Londra Kitap Fuarı Odak Ülke Türkiye kültürel programını geliştirmek üzere çalıştı. 2013 Haziran ayından itibaren yaratıcı ekonomi program tasarım, yönetim ve uygulamasından sorumlu olarak görevini devam ettirmektedir.

https://www.britishcouncil.org.tr/
Ceylan Uşaki Eralı
Ceylan Uşaki Eralı
ara studio Bio
Ceylan Uşaki Eralı
Ceylan Uşaki Eralı
ara studio

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümündeki öğrencilik yıllarından başlayarak, birçok sosyal fayda odaklı projeye sosyal tasarımcı, koordinatör, yönetici veya destekçi rollerinde gönüllü ya da profesyonel olarak katkıda bulundu. Hollanda'da Eindhoven Design Academy’de Sosyal Tasarım alanında aldığı eğitimini takip eden yıllarda; yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi yüksek lisans programında sürdürdü. Yine burada akademik kadroya dahil olarak Sanat Yönetimi Lisans Programı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra, Fas'ta yaşadığı süre boyunca, Casablanca'da kurulan ilk ortak çalışma mekanına (insane!) katıldı. Burada, çoğunlukla üniversite öğrencileriyle, yaratıcı kentsel atölye çalışmaları tasarlayıp uygularken, derneğin kısa ve uzun vadeli stratejik planlamasına katkıda bulundu. İlerleyen yıllarda, ATÖLYE ekibi bünyesinde etki odaklı projelerin süreç tasarımına ve kolaylaştırmasına destek oldu. Ekim 2018'de ortağıyla beraber ara stüdyoyu kurarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Tasarım araştırması ve stratejisi, ürün-hizmet-sistemi tasarımı ve öğrenme deneyimi tasarımı alanlarında sosyal etki odaklı ve ticari projelere insanı odağa alan tasarımcı yaklaşımını getirmeye devam ediyor.

Claire De Braekeleer
Claire De Braekeleer
British Council
Claire De Braekeleer
Claire De Braekeleer
British Council
Dan Spain
Dan Spain
Rabble Studio Bio
Dan Spain
Dan Spain
Rabble Studio

Dan Spain, Galler, Cardiff’teki Rabble Studio’nun Kurucusu ve Direktörü. Rabble, 2016 yılında yaratıcı endüstrilerin içinde ve çevresinde konumlanmış serbest çalışanlar, küçük işletmeler ve uzaktan çalışan emekçilere yönelik ortak çalışma alanı olarak açıldı.

Dan, Cardiff’te 5 yılı aşkın süredir yaratıcı topluluklarla çalışıyor; bunun öncesinde aylık olarak tasarım sohbetleri ve yaratıcı endüstri odaklı buluşmalar düzenledi. En son, Ekim 2019’da dört gün boyunca devam eden Cardiff Tasarım Festivali’nin organizatörlerinden biriydi. Rabble, British Council, NESTA ve Cardiff Üniversitesi ile birden fazla projede birlikte çalıştı. Ayrıca Cardiff’teki Co-working Collective’in kurucu üyesi, Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı’nın aktif bir üyesi ve Connect for Creativity projesine Birleşik Krallık’tan proje ortağı olarak katılan platform.

https://rabble.studio/
Ecmel Ayral
Ecmel Ayral
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bio
Ecmel Ayral
Ecmel Ayral
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ecmel Ayral, 1983'te Marmara Üniversitesi'nde hala İşletme ve Finans okurken aile işini üstlenmek zorunda kaldı ve aynı zamanda kariyerinin de başlangıcı olan bu tarihten itibaren çok yönlü bir yol izledi ve her zaman birden fazla alanda faal oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki rolü ile hem akademi hayatında hem de iş hayatında başarıyı yakalamış oldu. Üniversite de görevi, öğrenci çekimi yaratmak, program geliştirme ve kurumsal ilişkilere kadar değişen tüm gelir getirici faaliyetleri kapsıyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin uluslararası bir grup tarafından satın alınmasının ardından gayrimenkul geliştirme (İstanbul ve Lizbon'daki projeler), finansman (varlık yönetimi) ve eğitim (çevrimiçi ve harmanlanmış programlar) arasında değişen özel girişimler konusundaki çabalarına yeniden odakladı. Halen zamanının çoğunu çevrimiçi ve off-line eğitim programlarının tasarımı, geliştirilmesi ve sunumu üzerine konuşlandırmaktadır. 2000 yılından beri kurumsal ve akademik eğitim projelerinde bir çok rol üstlenmiş ve yüzlerce eğitim tasarlamış ve sunmuştur. En sevdiği eğitim alanlarının kapsamı, Kaos Teorisi ve Strateji gibi makro konulardan, liderlik ve satış gibi davranışsal sorunlara kadar uzanıyor. Halen Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesidir. Son zamanlarda Unlearn-X adı verilen Bloom Taksonomisine dayanan bir pedagojik model geliştirmiştir. Model, öğrenme projelerinin tasarımı ve sunumu için bir temel oluşturmaktadır. Dr. Ayral, üniversitelerin öğrenen organizasyonlar olarak, hesap verebilirlik ve yaratıcılığın bir arada var olduğu ve birlikte geliştiği modeller geliştirmeleri için yollar bulmaları gerektiğini düşünmektedir.

https://www.bilgi.edu.tr/
Emre Erbirer
Emre Erbirer
ATÖLYE Bio
Emre Erbirer
Emre Erbirer
ATÖLYE

Emre, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi lisans eğitiminin ardından Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine, çeşitli kültür kurumlarında proje bazlı çalışarak başladı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) Dijital Medya Sorumlusu olarak çalıştı. Bu dönemde kurumun sosyal medya stratejisinin geliştirmesinin ve uygulamasının yanı sıra, mobil uygulamalardan entegre kampanyalara kadar geniş bir çerçevede dijital pazarlama alanında işler geliştirdi. Ardından Doğuş Yayın Grubu ve ArtInternational gibi alanının önde gelen kültür-sanat ve yayıncılık kurumlarında pazarlama, iletişim ve iş geliştirme konularına odaklanarak çalıştı. 2010-2016 yılları arasında İstanbul Modern, Nerole, Nohlab, reflect, SALT, streetdust ve Turkcell gibi birçok kuruma ve girişime proje bazlı strateji ve iletişim danışmanlığı verdi.

Emre’nin yazıları A Journal, AltZine, Calling, Cumhuriyet, Luxos, Size, Trendsetter Istanbul, T24, vesaire, Vogue ve Zero gibi mecralarda ve akademik makaleleri KPY Yıllık ve Yeni Medya Çalışmaları II başlıklı kitaplarda yayınlandı. Hâlen Istanbul Art News piyasa ekinde kültür sektörü üzerine yazılar yazıyor. Emre, 2015 yılında, Türkiye’deki kültür sektörü profesyonellerini bir araya getirmek üzere kültür.limited adlı bir platform kurdu. 2017 yılından beri üyesi olduğu AICA Türkiye’de (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyor. Social Media Summit, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, Global Girişimcilik Kongresi gibi etkinliklerin yanı sıra İtalya’da Art Lab, Birleşik Krallık’ta We Are Next ve Polonya’da Creative Meetup gibi etkinliklerde konuştu. Aralarında Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı ve Tasarım Odaklı Düşünme gibi birçok eğitim aldı. Emre, hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürün Pazarlaması ve İzleyici Geliştirme başlıklı dersi veriyor.

2016 yılında ATÖLYE ekibine katılan Emre, ATÖLYE’de 3 yıla yakın bir süre İletişim ve Etkinlik Yöneticisi olarak çalışmasının ardından görevine Etkinlik ve Proje Yöneticisi olarak devam ediyor. Emre, ATÖLYE tarafından düzenlenen kamusal etkinliklerin programlaması ve yönetiminin yanı sıra, yaratıcı alanlarda uluslararası projeler geliştiriyor ve yürütüyor. ATÖLYE için 2018 yılında koordinasyonunu yürüttüğü Reflections adlı yayın, Kristal Elma Yarışması’nda Bronz ödüle lâyık görüldü.

https://atolye.io/tr/
İhsan Sabuncuoğlu
İhsan Sabuncuoğlu
Abdullah Gül Üniversitesi Bio
İhsan Sabuncuoğlu
İhsan Sabuncuoğlu
Abdullah Gül Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Abdullah Gül Üniversitesinin kurucu rektörü olarak görev yapmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla 1982 ve 1984’te Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği alanında yapmıştır. Doktora derecesini 1990 yılında ABD’de Wichita State Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği alanında yapmıştır. Prof. Dr. Sabuncuoğlu doktora çalışmaları esnasında ABD’de Boeing, Pizza Hut ve The National Institute of Health’te çalışmıştır. 2013 yılına kadar Türkiye’nin ilk özel ve kâr amacı gütmeyen üniversitesi olan Bilkent Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesinde ve
Fransa’da Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA)’de misafir öğretim üyesi pozisyonlarında bulunmuştur.

Araştırma alanları arasında gerçek zamanlı çizelgeleme, simülasyon tabanlı
optimizasyon, akıllı üretim sistemleri, kanser görüntüleme ve güdümlü farmasötik
sistemler bulunmaktadır. Araştırmaları TÜBİTAK ve EUREKA (İleri Teknolojiler
Alanındaki Şirketler ve Araştırma Kurumları Arasındaki İş birlikleri Vasıtasıyla Avrupa Rekabetçiliğini Teşvik Etme Avrupa-Çapında Girişimi) tarafından fonlanmıştır. Prof. Dr. Sabuncuoğlu ayrıca havacılık, otomotiv ve askeri savunma sistemleri konularında önemli sanayi tecrübesine sahiptir. Araştırma projelerine birçok ulusal ve uluslararası şirket tarafından sponsorluk desteği verilmiştir. 28 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’deki çok sayıda organizasyon ve kuruluşa danışmanlık hizmeti vermiştir.

Bilimsel çalışmalarıyla uluslararası dergilerde yüzden fazla bilimsel makale, konferans bildirisi ve beş tane editörlü kitap üreten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması alanlarında yayın yapan pek çok bilimsel derginin de editörler kurulunda yer almaktadır. Endüstri Mühendisliği Enstitüsü, Yöneylem Araştırması Enstitüsü, Yönetim Bilimleri ve Simülasyon Topluluğu üyesidir. Ayrıca Endüstri Mühendisliği Konseyinde (CIEADH) ve çeşitli diğer mesleki ve sosyal komitelerde üyelikleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu çeşitli idari ve yönetimsel pozisyonlarda 20 yıldan fazla
deneyime sahiptir. Bilkent Üniversitesi’nin kurucu ekibinin bir üyesi olarak birçok
kuruluşun idari komitesinde çalışmış ve aynı zamanda Endüstri Mühendisliği (IE)
Bölümü’nün bölüm başkanlığı görevini yapmıştır. Bölüm başkanlığı sırasında, Endüstri Mühendisliği lisans programı ABET akreditasyonu almış ve Bilkent Üniversitesi tarihte ABET akreditasyonuna sahip Amerikan kökenli olmayan ilk kuruluş olmuştur. Daha sonra Bilkent Üniversitesinde üniversite-sanayi iş birliği merkezini kurmuş ve 2013’te Abdullah Gül Üniversitesine geçinceye kadar merkezin kurucu direktörü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu kıymetli deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmak amacıyla düzenli olarak dünyada tanınmış pek çok ulusal ve uluslararası zirveye konuşmacı olarak davet edilmektedir. Bunların arasında Times Higher Education Genç Üniversiteler Zirvesi (Orlando, ABD, 2018), Times Higher Education Yükselen Ekonomiler Zirvesi (Rabat, Fas, 2018), EDUCON ASIA Yükseköğretim Zirvesi (Singapur, 2017), IAU Uluslararası Konferansı (Akra, Gana, 2017), UIIN Üniversite – Endüstri Etkileşim Konferansı (Londra, 2018) ve Hansa Birliği Üniversiteleri Konferansı (Seul, Güney Kore, 2019) yer almaktadır.

http://www.agu.edu.tr/
Jörn Hendrik Ast
Jörn Hendrik Ast
New Work Heroes Bio
Jörn Hendrik Ast
Jörn Hendrik Ast
New Work Heroes

Jörn Hendrik Ast, kolaylaştırıcı rolüyle, çalıştay konseptleri geliştiriyor, etkileşimler tasarlıyor ve grupların mümkün olan en iyi sonucu elde etmelerini sağlıyor. Jörn Hendrik'in geleceğin iş yeriyle ilgili hissettiği tutku, günümüzün kariyer eğilimleriyle ilgili basılı ve dijital içerik yayınlayan New Work Heroes gibi firmaları kurmasıyla sonuçlandı. Bugün start-up’lara ve üniversitelere mentorluk yapıyor, Çevik (Agile) Koçu ve Tasarım Düşünürü olarak dijital ürünler geliştiriyor ve Scrum Master olarak geliştirme ekiplerine koçluk yapıyor. Jörn Hendrik Ast podcast yayıncısı olmasının yanı sıra yazar ve New Work Journal gibi bazı kitapların yayıncısı.

https://newworkhero.es/
Marlen Komorowski
Marlen Komorowski
Cardiff Üniversitesi Bio
Marlen Komorowski
Marlen Komorowski
Cardiff Üniversitesi

Medya ve İletişim Çalışmaları alanında Doktora derecesi olan Marlen Komorowski, Cardiff Üniversitesi’nin yaratıcı ekonomi ekibinde etki analisti ve araştırmacı olarak çalışıyor. Aynı zamanda Vrije Universiteit Brussel’e bağlı imec-SMIT (Medya, İnovasyon & Teknoloji) bünyesinde kıdemli araştırmacı. Doktora tezi “Medya Faaliyetlerinin Şehirde Kümelenmesi” başlığını taşıyordu. Araştırmacı olarak odaklandığı alanlar medya ve yaratıcı endüstrilerle ilişkili projeler, etki analizi, sektörel kümelenme, ekosistem ve değer zinciri analizi, yeni iş modelleri ve dijitalleşmenin endüstrilere ve firmalara olan etkisi. 2020 yılında Taylor & Francis tarafından yayınlanacak olan “Creative Cluster Development” (Yaratıcı Kümelerin Geliştirilmesi) başlıklı kitabın editörü. Bunun yanı sıra pek çok uluslararası dergide yaratıcı ve medya kümeleri ve platformlar ile ilgili makaleleri yayımlandı.

https://www.cardiff.ac.uk/
Nana Radenković
Nana Radenković
Nova Iskra Bio
Nana Radenković
Nana Radenković
Nova Iskra

Nana, kurucu ortaklarından olduğu Nova Iskra bünyesinde proje ve işlerindeki dönüşüm süreçlerinde ve geleceğin öğrenme, yaşama ve çalışma şekillerinin inşasında aktif rol almak isteyen birey, kurum ve şirketler için mentorluk programları, eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyor. Belgrad Sanat Üniversitesi’nde Balkanlar’da Kültür, Kültürlerarasılık ve Arabuluculuk İşletme yüksek lisansı derecesine sahip olan Nana, özel sektörde, kamuda ve sivil toplum alanında çok tecrübeli bir isim. Belgrad’da Medya ve İletişim Fakültesi’nde profesör, Nelt Eğitim Programı ve Yaratıcı Mentorluk platformunda ise mentor olarak görev alıyor.

https://novaiskra.com/
Nurullah Yavaş
Nurullah Yavaş
Yunus Emre Enstitüsü Bio
Nurullah Yavaş
Nurullah Yavaş
Yunus Emre Enstitüsü

Nurullah Yavaş 1986 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. Bu şehirde aldığı ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından devam ettiği Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Dairesi’nde ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Gençlik Çalışanı, Kamp Lideri ve Koordinatör olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası toplumsal ve kültürel projelerde yer aldı. GAP Eylem Planı İletişim Projesi’nde ve 2017 İstanbul Dünya Süt Zirvesi’nde proje asistanlığı ve proje koordinatörlüğü rollerini üstlendi.

Kamu ve özel sektör deneyimlerinin ardından 2014 yılında Yunus Emre Enstitüsü’nde Uzman Yardımcılığı pozisyonuna getirildi. Yunus Emre Enstitüsü’nde çalışmaya başladığı 2014 yılından bu yana Kültür Sanat Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak hizmet verdi. Halen Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde Uzman rolünde kariyerini sürdürüyor. Daha önce ise Yunus Emre Enstitüsü’nün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki ofisinde Direktör olarak görev aldı.

Evli olan Yavaş, İngilizce ve İtalyanca biliyor.

https://yee.org.tr/
Paolo Montemurro
Paolo Montemurro
Materahub Bio
Paolo Montemurro
Paolo Montemurro
Materahub

Materahub Direktörü ve AB-fonlu projelerin yöneticisi olarak 2010 yılından bu yana Yaratıcı ve Kültür sektörleri için kapasite artırma çalışmaları yürütüyor ve hem kültür hem de sosyal sektörlerde genç girişimcilere ve start-up’lara destek veriyor.

2014’ten bu yana, sanatla ekonomik sektörlerin, toplumun ve kültürün birbirini besleyebileceği çalışmalara imza atıyor. Materahub bünyesinde Matera’nın 2019 Avrupa Kültür Başkenti adaylık sürecini destekledi; özellikle sanatsal ve kültürel programlarını geliştirmiş olan kültür kurumlarının kapasite artırma çalışmalarına destek verdi. Ayrıca Yaratıcı ve Kültür Sektörü için uluslararası boyuta açılma ve iş birliği ağları oluşturma konusunda AB düzeyinde çalışmalar yürütüyor.

2018 yılında sanat ve beşerî bilimler fakültelerini inovasyon için yeni alanlar açma, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik girişimcilik eğitimleri verme ve şirketlerle ortak projeler geliştirme konusunda destekleyecek yeni bir proje başlattı.

https://www.materahub.com
Rachael Turner
Rachael Turner
MadLab Bio
Rachael Turner
Rachael Turner
MadLab

Rachael Turner -Birleşik Krallık’ın en iyi bilinen yaratıcı platformlarından biri olan- MadLab’ın kurucusu ve CEO’su. 2009’da kurulmuş olan MadLab, çok farklı kesimleri ve etkinlikleri bünyesinde topluyor: özellikle de uluslararası maker-hacker-tinkerer hareketindeki büyümenin bir uzantısı olarak hem Birleşik Krallık’ta hem de denizaşırı coğrafyalarda yerel düzeyde tabandan yükselen hareketlerden merak sonucu ortaya çıkan sanat-bilim-teknoloji araştırmalarına kadar çok farklı bir yelpazede çalışmalar yürütüyor.

Rachael, yaratıcı mekanlarla ilgili küresel boyutta engin bir birikime sahip; pek çok yerle şahsen çalıştı: ABD’de (New York, San Francisco) çok sayıda platformun içinde ve onlarla ortaklaşa çalışmalar yürüttü, Birleşik Krallık’ta (Manchester’da bir Tech Hub için Bruntwood ile konsorsiyum halinde girdikleri 2 milyon sterlik değerindeki ihaleyi kazandı, Central St. Martins’e danışmanlık yaptı vb.) Avrupa’da, Pakistan’da (British Council’in DICE programı da dahil olmak üzere geçmişte uygulanmış ya da halen uygulanmakta olan programlar aracılığıyla). Ayrıca Hindistan, Çin, Bahreyn, Katar ve Güney Kore’de de deneyimleri var.

https://madlab.org.uk
Rozina Spinnoy
Rozina Spinnoy
Belgium Design Council Bio
Rozina Spinnoy
Rozina Spinnoy
Belgium Design Council

Tasarım Stratejisti ve Sosyal Girişimci Rozina Spinnoy, Brüksel merkezli STK ve KOBİ’leri yönetirken aynı zamanda uluslararası alanda çeşitli çalışmalara imza atıyor.

Spinnoy, çok yönlü kişiliğiyle yaratıcı ve tasarım yönetimi becerilerini Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Akıl Sağlığı, Kentsel Mekan Yapıcılık ve Katılımcı Demokrasi gibi çok çeşitli sektör ve alanlarda ortaya koyuyor.
Sosyal ve dijital katılımcı eğitim projesi “Analogdan Dijitale” çalışmasında olduğu gibi projelerinde daima katılımcı topluluklar “Tasarlama” motivasyonu ve isteği ile yola çıkıyor.
Rozina; Tasarım, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimciliğin öneminin ve toplumsal sıkıntıların aşılmasında oynadıkları rolün sadık savunucularından. Dolayısıyla bu alandaki pek çok ulusal ve uluslararası konferans ve etkinlikte kendisini diğer insanlarla iletişim kurarken ve temaslarda bulunurken görmeniz mümkün.

http://www.belgiumdesigncouncil.com/
Sara Bengts
Sara Bengts
C TÄNK Bio
Sara Bengts
Sara Bengts
C TÄNK

Sara Bengts sosyal bilimleri tasarım alanındaki somut deneyimiyle buluşturuyor. Swatch, Topshop, Mulberry, ve Lapuan Kankurit gibi uluslararası firmalarla pazarlama ve markalaşma konularında birlikte çalışıyor. Mesleki deneyimini sosyal bilimler ve eğitim alanındaki en yeni araştırmalarla bütünleştiriyor. Hem kurumlara hem de eğitim sektörüne yönelik yaratıcı düşünmeye odaklanan konuşmalar, çalıştaylar ve kurslar düzenliyor. Sara, yaratıcı olduğumuzda ve ilhamla hareket ettiğimizde dünyayı değiştirebileceğimize inanıyor. Yaratıcılığın verdiği bu güç, herkesin içinde var.

https://ctnk.org
Sara Pepper
Sara Pepper
Cardiff Üniversitesi Bio
Sara Pepper
Sara Pepper
Cardiff Üniversitesi

Sara, Cardiff Üniversitesi’nde Yaratıcı Ekonomi Direktörü ve temelde iki ayrı yönetici şapkası taşıyor: yaratıcı şehirler ağı olan Creative Cardiff’in Direktörü ve Galler ekonomisinde inovasyonu teşvik etmek için geliştirilmiş 9 milyon sterlin değerindeki ARGE projesi Clwstwr bünyesinde Operasyon Direktörü (COO). Kendisinin görevi, bir yandan bu inisiyatiflere liderlik etmek ve stratejik yön vermek öbür yandan da akademiyi, endüstriyi ve devleti temsil eden pek çok paydaşla birlikte çalışmak. Sara’yı en çok heyecanlandıran şeyler, yaratıcı yetenekleri desteklemek ve geliştirmek; gerek bireylerin gerekse kurumların yaratıcı ve ticari potansiyellerini tam olarak açığa çıkarmalarını sağlayacak ortaklıklar kurulmasında aracı olmak.

https://www.cardiff.ac.uk/
Theo Anagnostopoulos
Theo Anagnostopoulos
SciCo Bio
Theo Anagnostopoulos
Theo Anagnostopoulos
SciCo

Theo bir sosyal girişimci, bilim iletişimcisi ve profesyonel konuşmacı. Bilim ve teknolojiyi halkın ve çeşitli paydaşların kolay anlayabileceği basit bir formata sokmayı amaçlayan uluslararası sosyal girişim SciCo’nun Kurucusu ve Genel Müdürü. Ayrıca ``Athens``, ``Thessaloniki`` “Patras”, Thessaly, ve ``Mediterranean” Bilim Festivallerinin, “Mind the Lab”, uluslararası öğretim platformu olan ``School Lab``, “STEMpowering Youth” ve “Celebrity Science” projelerinin de kurucusu.

Theo, Kings College London’dan Medikal Genetik alanında Doktora derecesi aldı; doktora sonrası çalışmaları ise kalıtsal kanserler üzerine yoğunlaştı. 2011 yılında UNESCO Yunanistan tarafından Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü’ne aday gösterildi. 2012’de İklim Gerçeği Projesi Elçilerinden biri olmak üzere Al Gore’a eğitimler verdi. 2013’ten 2017’ye kadar Onassis Vakfı Akademisyenler Derneği Başkanı olarak görev yaptı. Şubat 2017’de British Council’in verdiği Birleşik Krallık Sosyal Etki ödülüne layık görüldü. Ashoka Üyesi statüsüne erişmiş ilk Yunanlı. Theo, STEMpowering Youth programıyla 2019 “Ecsite” konferansında Mariano Gago ödülünü aldı.

Theo, TEDxAtina’nın (2011-2014), TEDxLimassol’un (2014 ve 2015) ve TEDxPatras’ın (2017 ve 2018) sunuculuğunu üstlendi.

Theo altı kıtada 92 ülke gezdi.

https://scico.gr
Vasilis Avdikos
Vasilis Avdikos
Panteion Üniversitesi Bio
Vasilis Avdikos
Vasilis Avdikos
Panteion Üniversitesi

Vasilis Avdikos Yunanistan’ın Atina şehrindeki Panteion Üniversitesi’nde Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Bölümü’nde yardımcı doçent doktor olarak çalışıyor. On yılı aşkın süredir yaratıcı ve kültür endüstrileri konusunda araştırmalar yürütüyor. Şu anda kentlerdeki iş birliği mekanlarının etkileri, kültür politikaları ve kültürün sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek yeni değerleme yöntemleri üzerinde çalışıyor.

https://www.panteion.gr/en/
Zeynep Dereli
Zeynep Dereli
Teknoloji ve İnsan Kolejleri Bio
Zeynep Dereli
Zeynep Dereli
Teknoloji ve İnsan Kolejleri

Henüz kariyerinin başlarında İstanbul’daki Dundas&Ünlü Menkul Kıymetler’de Birleşme ve Satın Alma bölümünde çalıştı. Bu görevi sonrasında Londra’da Shell Tradingand Shipping firmasında Risk analizi, Araştırma ve Mevzuat Uyum takımlarında yer aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Shell Türkiye’de Finansal Analizci ve Tedarik Analizcisi olarak çalıştı.

Kariyerinin ikinci bölümüne ise ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına destek veren değişik kuruluşlarda görevler üstlenerek devam etti. Bunlardan ilki Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu’nun direktörlüğüydü. Ayrıca bir dönem SKY Türk ve CNBC-E kanallarında siyaset gündemine ilişkin haftalık “Liderler ve Kararlar” programını hazırlayıp sundu. Daha sonra düşünce kuruluşlarından Türk Politika Forumu’nun Genel Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Tüm bunların yanı sıra GLOW İletişim firmasının ve APCO Türkiye’nin kuruculuğunu ve CEO’luğunu üstlendi. Bundan evvel, DRUM (Dialogue, Respect and Understanding through Music) isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Katıldığı diğer sosyal sorumluluk projeleri arasında yönetim kurulunda olduğu Türk İngiliz Ticaret Odası ve Digit4Turkey ile kurucularından olduğu Endeavour bulunuyor.
Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomileri alanında yüksek lisans yaptı ve Princeton Üniversitesi’nden mühendislik ve Orta Doğu Araştırmaları Sertifikasıyla mezun oldu.

Kariyerinin devamında, eğitimin günümüz şartlarına adapte edilebilmesi için farklı ülkelerdeki eğitim modellerini inceledi. Zeynep Dereli, elde ettiği bilgiler ışığında ülkemizin ve toplumun kültürel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak teknoloji okuryazarı ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin ilk ve tek, odağı insan olan Teknoloji ve İnsan Kolejleri’ni kurmuştur.

https://www.tinkturkiye.com/
Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç
Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç
Abdullah Gül Üniversitesi Bio
Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç
Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç
Abdullah Gül Üniversitesi

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, uluslararası eğitim konusunda deneyimli bir gençlik çalışanı ve eğitmenidir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları alanında çalışmalarını yoğunlaşmış ve Avrupa Komisyonu eğitmenleri arasında yer almıştır. Erasmus Programının Türkiye’ye açılmasına yönelik çalışmalara yönelik lobi ve savunuculuk yapan Güç ve 2004 - 2013 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü olarak görev yapmıştır. Üniversitenin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programına katılımını başarılı bir şekilde koordine eden Güç 2004’de Türkiye'deki en genç Erasmus Koordinatörü seçilmiştir. Erasmus ve Gençlik Programı kapsamındaki çalışmaları 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Hayat boyu Öğrenme Erasmus Mükemmelliyet Ödülüne layık görülmüştür. Bununla birlikte, 2012 yılında Avrupa Konseyi tarafından ilk “Avrupa Gençlik Merkezlerinin Kalite Etiketi” ödülünü alan Euromed Gençlik Merkezi'nin müdür yardımcısıydı. 2013 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'ne katılarak, Türkiye'de gençlik çalışmaları ve Erasmus + Programının kurumsal koordinatörü olarak görev yapan Türkiye “Gençlik Fabrikası” nda eşsiz bir yapının direktörlüğünü yaptı.

http://www.agu.edu.tr/

Kayıt ve Tanışma

09:30 - 10:00
Kayıt ve Tanışma
09:30 - 10:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Açılış Konuşmaları

10:00 - 10:15
Açılış Konuşmaları
10:00 - 10:15
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Konuşmacılar:
Prof. İhsan Sabuncuoğlu, Rektör, Abdullah Gül Üniversitesi
Claire De Braekeleer, Wider Europe Bölgesel Sanat Direktörü, British Council
Nurullah Yavaş, Yunus Emre Enstitüsü

Araştırma Sunumu: Yaratıcı Platformlar

10:15 - 11:15
Araştırma Sunumu: Yaratıcı Platformlar
10:15 - 11:15
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Araştırma Sunumu: Yaratıcı Platformlar - Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar

Connect for Creativity projesi kapsamında British Council’ın Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Ekibi'ne yaptırdığı bu araştırma raporu bulgularını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu rapor, yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğun kurulum sürecindeki bazı temel kavramların daha iyi anlaşılması yolunda atılan ilk adımdı. Rapor; okurlara, yaratıcı platform ve toplulukların gelecekteki rolleri üzerine yeniden düşünmeleri için ilham vermeyi ve geleceğin yönelimleri üzerine yeni bir tartışma başlatmayı amaçlıyor.

Araştırmacılar:
Sara Pepper, Yaratıcı Ekonomi Direktörü, Cardiff Üniversitesi
Marlen Komorowski, Etki Analisti, Cardiff Üniversitesi

Kahve Molası

11:15 - 11:30
Kahve Molası
11:15 - 11:30
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri

11:30 - 12:00
Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri
11:30 - 12:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri

Bu oturumda, yaratıcılığın, teknolojinin ve sosyal etkinin kesişim noktasında yeni girişimlerde bulunan, iş modelleri geliştiren ve platformlar kuran bazı yaratıcı ve yenilikçi isimlere odaklanıyoruz.

Konuşmacılar:
Başak Saral, Stratejik İşbirlikleri Sorumlusu, Viveka
Rachael Turner, Direktör, MadLab
Theo Anagnostopoulos, Sosyal Girişimci ve Ashoka Fellow

Panel: Geleceğin Becerileri ve Yüksek Öğrenim

12:00 - 13:00
Panel: Geleceğin Becerileri ve Yüksek Öğrenim
12:00 - 13:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Panel: Geleceğin Becerileri ve Yüksek Öğrenim

Bu oturumda, yaratıcılığın ve kültürler arası yetkinliklerin, onları geleceğin en değerli on becerisi arasına katan özellikleri araştırılacak. Yüksek öğrenimin yaratıcı ekonomideki rolü ve yaratıcı ekonomiye katkısı nedir? Eğitimin geleceğinin tasarımı ve geliştirilmesi için yaratıcı endüstriler nasıl daha aktif bir rol üstlenebilir? Birleşik Krallık, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’den uzmanların buluştuğu oturumda geleceğin becerileri ve yüksek öğrenim üzerine dünyada yapılan tartışmalar ele alınacak.

Konuşmacılar:
Rozina Spinnoy, Yönetici Direktör, Belgium Design Council
Nana Radenkovic, Kurucu Ortak, Eğitimci ve Mentor, Nova Iskra
Vasilis Avdikos, Öğretim Üyesi, Panteion Üniversitesi Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Departmanı

Moderatör:
Burak Asiliskender, Kurucu Bölüm Başkanı, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Öğle Yemeği ve Networking

13:00 - 14:30
Öğle Yemeği ve Networking
13:00 - 14:30
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Vaka Çalışması: Ymlaen!

14:30 - 15:00
Vaka Çalışması: Ymlaen!
14:30 - 15:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Vaka Çalışması: Ymlaen! - Creative Cardiff, Rabble Studio ve Cardiff Üniversitesi Enterprise and Start-up Ekibinin Ortak Çalışması

Sara Pepper ve Dan Spain, Ymlaen! projesinin başarılı çıktılarını paylaşıyor. Ymlaen!, Cardiff’teki ilham verici bir yaratıcı platform, üniversite ve STK iş birliği örneği olarak bu tür çeşitliliğe dayalı ortaklıkların, geleceğin yaratıcı iş fikirlerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine nasıl katkıda bulunduklarını gözler önüne seriyor.

Konuşmacılar:
Sara Pepper, Yaratıcı Ekonomi Direktörü, Cardiff Üniversitesi
Dan Spain, Direktör, Rabble Studio

Moderatör:
Emre Erbirer, Etkinlik ve Proje Yöneticisi, ATÖLYE

Kahve Molası

15:30 - 15:45
Kahve Molası
15:30 - 15:45
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Panel: Eğitim Sistemlerinin İşin Geleceğine Göre...

15:45 - 17:00
Panel: Eğitim Sistemlerinin İşin Geleceğine Göre Yeniden Tasarlanması
15:45 - 17:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Panel: Eğitim Sistemlerinin İşin Geleceğine Göre Yeniden Tasarlanması

İşin geleceği, dünyada en yaygın olarak tartışılan konulardan biri. Günümüzdeki ekonomik, siyasi ve sosyal güçlükler, işin temellerini değiştiriyor ve genç işsizliği, eksik istihdam, gelir dengesizliği, otomasyonun etkisi, gelecekte talep görecek beceriler gibi konularda derin bir etki yaratıyor. Geçişi anlamak ve mümkün olan en hafif şekilde adapte etmek çok önemli. Türkiye’nin eğitim alanındaki liderleriyle konuşarak eğitim sistemlerinin, işin değişen doğasına nasıl ayak uydurabileceklerini birlikte keşfedeceğiz. Temel STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) becerilerini geliştirirken yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi körüklemek için daha başka neler yapabilirler? Kamu-akademi-özel sektör işbirlikleri, gerçek hayattaki başarısızlıkların ele alınmasına nasıl bir destek verebilir?

Konuşmacılar:
Prof İhsan Sabuncuoğlu, Rektör, Abdullah Gül Üniversitesi
Ecmel Ayral, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Zeynep Dereli, Kurucu, Teknoloji ve İnsan Kolejleri

Moderatör:
Buket Güler

Akşam Yemeği

19:00 - 21:30
Akşam Yemeği
19:00 - 21:30
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri

10:00 - 11:00
Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri
10:00 - 11:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri

Bu oturumda, yaratıcılığın, teknolojinin ve sosyal etkinin kesişim noktasında yeni girişimlerde bulunan, iş modelleri geliştiren ve platformlar kuran bazı yaratıcı ve yenilikçi isimlere odaklanıyoruz.

Konuşmacılar:
Sara Bengts, Kurucu, C TÄNK
Paolo Muntemorro, Direktör, Materahub
Vesna Pejović, Profesör, Çağdaş Sanat Fakültesi

Çalıştaylar: ara studio

11:00 - 13:00
Çalıştaylar: ara studio
11:00 - 13:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Büyüyen Genç Yaratıcı Liderler / Fark yaratanlar İçin Eğitimin Geleceği

Günümüzün değişen yaratıcı ekosistemi, yeni zihniyet, beceriler, yöntemler ve araçlar ile donanmış genç yeteneklerin, mevcut ortamda kendi yollarını bulmalarını ve yaratıcı potansiyellerini kullanarak inovasyona yön vermelerini gerektiriyor. Mevcut eğitim kurumlarının ve öğrenme modellerinin yetersiz oldukları ve yeni sistemlerin tasarlanmasına ihtiyaç duyulduğu çok açık. Dönüşüm sürecinin henüz başındayken hangi yöntemleri deneyimliyoruz? Her katılımcının (akademisyenler, yaratıcı girişimciler / profesyoneller, öğrenciler, karar alıcılar vb.) kendi perspektifini ortaya koyduğu oturumda ````Geleceğin yaratıcı liderlerini yetiştirmek üzere günümüzde hangi eğitim yerleri, süreçleri ve modelleri öne çıkıyor?” sorusu çerçevesinde eğitimin geleceğini keşfedeceğiz. Bu oturumda kişisel/mesleki deneyimlerimizi paylaşacak ve diyalog ortamında birbirimizden yeni şeyler öğreneceğiz.

Kolaylaştırıcılar:
Ayşesu Çelik ve Ceylan Uşaki Eralı, ara studio

Çalıştaylar: New Work

11:00 - 13:00
Çalıştaylar: New Work
11:00 - 13:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

İşin Yeni Kahramanları: Kariyerinizdeki süper güçlerinizi nasıl keşfedebilirsiniz?

Kariyerinizdeki gerçek süper gücünüzü bularak kendinizi geleceğin işyerine nasıl hazırlayabilirsiniz? Bu çalıştayda, sizi motive eden şeyleri ve kariyerinizdeki süper güçlerinizi bulmanıza yardımcı olacağız ve kariyerinizde nasıl bir süper kahraman olabileceğinizi belirleyeceğiz. Kariyerinizdeki süper gücünüzü daha da ileri taşıyabilmeniz için size bir test sonucu, bir kişisel referans ve kullanışlı araçlar verilecek. Çalışma; Süper Kahraman Testi, Süper Kahramanın Networking Aktiviteleri ve Motivasyon Biçiminiz başlıkları altında gerçekleştirilecek.

Kolaylaştırıcı:
Jörn Hendrik Ast, Girişimci, New Work

Çalıştaylar: Bir sıkıntı kaynağı olarak iş...

11:00 - 13:00
Çalıştaylar: Bir sıkıntı kaynağı olarak iş birlikleri
11:00 - 13:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Bir sıkıntı kaynağı olarak iş birlikleri

Araştırmalara göre, takımlar inovasyona daha yatkındırlar, hata ve sorunları daha hızlı tespit edebilirler; aynı zamanda, zor durumlarda daha iyi çözümler ararlar, iyileştirme önerileri sunarlar.

Yine de başkalarıyla çalışmak bazen can sıkıcı hale gelebilir, dikkat dağıtabilir ve o kadar da etkili olmayabilir. Peki takım gücünü nasıl iyileştirebiliriz ve tüm ekip üyelerinin liderlik potansiyellerini nasıl artırabiliriz?

Bu atölye çalışmasında ortak bir değer, etkili projeler ve rağbet gören ürün ve hizmetler geliştirmek gibi ortak bir amaç güden bir grup insanın yer aldığı yaratım ve liderlik sürecinde işe yarayan araçlar masaya yatırılıyor.

Kolaylaştırıcı:

Kapanış Konuşmaları

13:00 - 13:30
Kapanış Konuşmaları
13:00 - 13:30
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Konuşmacılar:
Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Direktör, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası
Cansu Ataman Bilgiç, Sanat Müdürü, British Council

Öğle Yemeği ve Kapanış

13:30 - 15:00
Öğle Yemeği ve Kapanış
13:30 - 15:00
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüsü

Yer

Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüs

Barbaros, Abdullah Gül University, Erkilet Blv., Kocasinan/Kayseri, Turkey